Publicerad: 2017-01-20
Text: Hoi Förlag ©

KARIN PASCHE: Upphittad dagbok gav upphov till berättelse i gränslandet mellan verklighet och illusion

http://tinyurl.com/gn5erq8

© jpsmedia.se